تیک آبی اینستاگرام بگیر

آموزش دریافت تیک آبی اینستاگرام

تیک آبی یا همان نشان تایید شده یک علامت کوچک آبی رنگ است که می توانید آن را در کنار اسم پیجتان داشته باشید ، جامع ترین مقاله آموزشی تیک آبی اینستاگرام را ببینید

ادامه مطلب